Äänimittaukset, kuvaukset ja muut asiantuntijapalvelut

Ennen kuin hutkitaan, on tutkiminen paikallaan.

Kuvaamme ilmanvaihtokanavat ja kartoitamme järjestelmät, jolloin vältymme monilta turhilta ja hintavilta toimenpiteiltä, sekä varmistamme näin hyvän lopputuloksen.

Hyvällä kartoituksella ongelma on mahdollista korjata ilman kalliita investointeja.

Teemme ilmastointikanavien ja viemärien kuvauksia, mitkä myös tallennetaan.

Hyvän asumis- ja työskentelyviihtyvyyden edellytyksenä on myös oikea äänen tasapaino.

Mittareillamme saamme haettua desibelit oktaavikaistoittain, jolloin mahdollisiin epäkohtiin on helpompi reagoida. Teemme myös ympäristömelumittauksia.

Mittauksella voidaan kartoittaa esimerkiksi liikenteen tai asunnon LVI -laitteiden tuottama melu. Esimerkiksi asuinhuoneissa LVI -laitteiden tuottamaan äänen keskiarvo saa olla 28dB.

Työstämme tulee myös aina kattava raportti!